H2 vraaglijn 3D
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Pepijn Kops
| 15 Questions
Note from the author:
vraaglijn
1
1
Een verandering langs de vraaglijn Een vraaglijn is een verzameling prijzen met bijbehorende gevraagde hoeveelheid. Bij iedere prijs kun je aflezen hoeveel stuks consumenten willen kopen. Bij een prijsverandering kun je dus op de vraaglijn aflezen hoeveel de gevraagde hoeveelheid verandert. Bron 1 geeft de vraaglijn van kaartjes voor een pretpark in 2013. Als de prijs van een kaartje voor het pretpark in 2013 verhoogd wordt van € 25 naar € 26,50, zal de gevraagde hoeveelheid op de vraaglijn in bron 1 dalen van 400.000 kaartjes naar 340.000 kaartjes per jaar. Een prijsverandering van het product heeft een verandering langs deze vraaglijn tot gevolg. De ligging van de lijn verandert niet, wel de gevraagde hoeveelheid, het punt op de vraaglijn.

Bekijk bron 1 en lees bovenstaande tekst.
Hoeveel procent is de gemiddelde prijs van een pretparkkaartje gestegen?
2
1
Hoeveel procent is het aantal gevraagde kaartjes gedaald als gevolg van de prijsverhoging?
3
1
Een merk heeft relatief trouwe klanten als de gevraagde hoeveelheid procentueel minder daalt dan de prijs in procenten stijgt.
Hebben pretparken in 2013 trouwe klanten? Verklaar je antwoord.
4
1
Bekijk in de bron de twee vraaglijnen naar snoepjes van bedrijf A en B.
Welk bedrijf heeft de trouwste klanten?
Bedrijf A
Bedrijf B
Dat is niet te zeggen
Allebei even trouw
5
1
Verklaar je antwoord bij de vorige vraag

6
1
Een verandering van de vraaglijn Het is ook mogelijk dat de vraaglijn zelf verschuift. Als bijvoorbeeld het inkomen van de Nederlanders stijgt, zal de vraaglijn van kaartjes voor pretparken waarschijnlijk naar rechts verschuiven. Want een stijgend inkomen heeft een positief effect op de koopkracht van de Nederlanders. Zij kunnen dan meer goederen en diensten kopen. En een aantal consumenten zal in plaats van een goedkoper uitje, zoals het bezoeken van een bioscoop, eerder kiezen voor een uitstapje naar een pretpark. Bij dezelfde prijs (in dit voorbeeld € 26,50) zullen er meer kaartjes gevraagd worden. Er is sprake van een verandering van de vraaglijn. Er zijn verschillende oorzaken van een verschuiving van de vraaglijn: - het inkomen van de consumenten daalt of stijgt; - de smaak van de consumenten verandert; - het aantal consumenten daalt of stijgt; - de prijs van een concurrent daalt of stijgt, bijvoorbeeld de toegangsprijs van de dierentuin.

Als het inkomen van de consumenten daalt verschuift de vraaglijn naar links.
True
False
7
1
Als de smaak van consumenten verandert ten gunste van museumbezoek verschuift de vraaglijn er van naar rechts.
True
False
8
1
Als het aantal consumenten stijgt verschuift de vraaglijn naar links
True
False
9
1
Als kaartjes voor een pretpark goedkoper worden verschuift de vraaglijn niet.
True
False
10
1
Als de toegangsprijs voor de dierentuin daalt verschuift de vraaglijn van het pretpark naar links
True
False
11
1
Leg je antwoord van vraag 10 uit.
12
1
Bekijk de verandering van de vraag in de bron.
Dit kan het gevolg zijn van:
Een hogere koopkracht bij de bevolking
Een prijsstijging van de Citroen C5
Een daling van het aantal inwoners in Nederland
Het verdwijnen van andere automerken
13
1
Stel: de gemiddelde prijs van scooters stijgt van € 1.800 naar € 2.200.
Is het gevolg van deze prijsstijging een verschuiving van of langs de vraaglijn van scooters?
Verschuiving van de vraaglijn
Verschuiving langs de vraaglijn
14
1
De prijsstijging van scooters heeft ook invloed op de vraag naar andere goederen.
In welke richting verschuift de vraaglijn van benzine als gevolg van de prijsstijging van scooters?
Naar links
Naar rechts
15
1
Verklaar je antwoord bij de vorige vraag
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.