Турско друштво и држава
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Vladan Miljkovic
| 5 Questions
1
1
Срби су у Османском царству већином припадали слоју:
A занатлије
B трговци
C раја
D спахије
2
1
Најбројнија категорија српског становништва са повлашћеним положајем су били:раја и мартолоси
True
False
3
1
На слици, налази се припадник једног од подчињених слојева.Како се назива овај слој становништва?
zoom_in

4
1
Прочитај текст па одговори на питање.
Одломак из дела Константина Михаиловића „Успомене јањичара“ (написане између 1497-1501.)
„ Мартолози[1] су хришћани, а особито на крајинама бивају и они добијају плату на коња златник за осам дана. А плата им се такође даје за сваки месец свакоме без закашњења, као и сарахорима[2], али њима служба траје докле ко хоће.Оружје имају исто као и сарахори. Али ко хоће више да има то је у његовој вољи. Има исто тако и неких хришћана слободних, који не дају никоме ништа, а никакву плату не добијају. Зову их војнуци.[3] Они цару служе и празне цареве коње воде, где је потребно. Мартолоза и војнука има неколико стотина.“
Који се припадници подчињеног становништва препознају у тексту?
5
2
Отпор Османлијама пружали су :
Хајдуци
Ускоци
Бегови
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.