Formules maken / werken met formules.
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Jörgen Remoortere
| 6 Questions
Note from the author:
Lineeaire formules leren maken.
1
1
Welke formule hoort bij dit verhaaltje?
Jan krijgt € 0,20 voor iedere krant die hij bezorgt. Daarnaast krijgt hij een vaste vergoeding omdat hij zijn eigen fiets gebruikt van € 10,- per maand. Met welke formule kun je uitrekenen hoeveel hij in een maand verdient?
bedrag = 10 x aantal kranten + 0,20
bedrag = aantal kranten x 10,20
bedrag = 0,20 x aantal kranten + 10
bedrag = aantal kranten + 0,20 + 10
2
1
Piet heeft een formule om uit te hoe oud hij in een bepaald jaar is.
Leeftijd = jaar - 2006
Hij wil uitrekenen hoe oud hij is in het jaar 2035. Welke berekening hoort daar bij (dus niet het antwoord) ?
3
1
Een schilder rekent € 35, per uur en een vast bedrag van € 100 voor de verf zelf. Met welke formule kun je de kosten van de schilderklus uitrekenen waarbij het aantal uur de variabele is.
aantal uur = 35 x bedrag + 100
aantal uur = 100 x bedrag + 35
bedrag = 100 x aantal uur + 35
bedrag = 35 x aantal uur + 100
4
1
Bereken p in de formule als a = 10
p = 3 x a - 12

NIet alleen een antwoord: laat je berekening ook zien!
5
1
Zoek uit hoe groot de h is in onderstaande som:
2 x h + 11 = 43
Laat zien hoe je op je antwoord komt.

6
1
Maak een formule bij het volgende verhaaltje:
Chiara geeft een feestje. Ze vraagt wel een toegangsprijs, namelijk € 2,50 per persoon. Haar ouders sponseren haar ook met een eenmalig bedrag van € 40,-

Gebruik geen woorden in je formule maar alleen letters!
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.