Kvadrat dvočlenika in produkt vsote in razlike
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Nejc Grošelj
| 12 Questions
Pri računanju kvadrata dvočlenika in produkta vsote in razlike dveh enakih členov si pomagaj z demonstracijskimi videoposnetki, svojim zvezkom in e-učbenikom na povezavi: https://www.iucbeniki.si/mat9/859/index1.html
1
1
1.

2
1
2.

3
1
3.

4
4
4. Prepiši v zvezek in popravi napake z rdečo barvo tako v zvezku kot v sistemu:
5
4
5. Prepiši v zvezek in dopolni nato tako v zvezku kot v sistemu:
6
3
6. Prepiši izraz v zvezek in ga poenostavi, nato zapiši rezultat v sistem:7
3
7. Prepiši izraz v zvezek in ga poenostavi, nato zapiši rezultat v sistem:

8
3
8. Prepiši izraz v zvezek in ga poenostavi, nato zapiši rezultat v sistem:

9
2
9. Zapiši izraz v zvezek in ga poenostavi, nato zapiši rezultat v sistem:
Kvadratu vsote števil −3 in b prištej produkt števil 4b in −2b.
10
2
10. Zapiši izraz v zvezek in ga poenostavi, nato zapiši rezultat v sistem:
Od produkta vsote in razlike števil x in 4 odštej dvakratnik števila -8
11
3
11. a) Poenostavi spodnji izraz z zapisom postopka v spodnje belo polje:


12
2
11. b) Za a = 2 in b = -3 izračunaj točno vrednost zgornjega izraza 10. a)
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.