עבודה לכיתה ז
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by חנה אוקסוסמן
| 22 Questions
Note from the author:
הגשת משימה 7 בהשתלמות
Functionalized Placeholder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
איזה מבין הביטויים הבאים מתאר את הקשר בין זוגות המספרים בטבלה ?
n x n
n + n
2 - n
2
1
איזה מהביטויים הבאים מתאר את מחיר הלחמנייה ?
x - 2
x + 2
x : 2
3
1
איזה מהביטויים הבאים מתאר את המחיר של 5 לחמניות ?4
1
הציבו במקום x את המספרים הנתונים וחשבו
5
1
כתוב ביטוי לתשלום עבור נסיעה של X ק"מ
6
1
כמה ישלם מר גלבוע אם הוא נסע 12 ק"מ ?
7
1
גברת חרמון נוסעת לעבודה מרחק של 16 ק"מ מביתה. יש לה בארנק 60
שקלים. האם יספיק לה הכסף למונית ?
8
1
מר דניאלי שילם עבור הנסיעה 37 שקלים. מה היה מרחק הנסיעה שלו?
9
1
כתוב ביטוי ללא סוגריים השווים לביטוי הנתון
10
1
כיצד קוראים לזוג הצלעות EG ו KN ?
Functionalized Placeholder
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
11
1
כיצד קוראים לזוג הקודקודים N ו- E ?
12
1
כיצד קוראים לזוג הקודקודים K ו- E ?
13
1
כיצד קוראים לזוג הצלעות EN ו- KN ?
14
1
מהם האלכסונים במרובע EGKN ?
15
1
רשום ביטוי אלגברי להיקף המלבן
16
1
מצאו את אורכי הצלעות של המלבן
17
1
פתור תרגיל
18
1
פתור תרגיל
19
1
פתור תרגיל
20
1
פתור תרגיל
21
1
הוסף סימן יחס מתאים: > , < או =
22
1
כתוב תרגיל חיבור שמתאים לחישוב טמפרטורה ופתרו
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.