עבודה לכיתה ז
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by חנה אוקסוסמן
| 22 Questions
Note from the author:
הגשת משימה 7 בהשתלמות
Functionalized Placeholder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1 pt
איזה מבין הביטויים הבאים מתאר את הקשר בין זוגות המספרים בטבלה ?
n x n
n + n
2 - n
2
1 pt
איזה מהביטויים הבאים מתאר את מחיר הלחמנייה ?
x - 2
x + 2
x : 2
3
1 pt
איזה מהביטויים הבאים מתאר את המחיר של 5 לחמניות ?4
1 pt
הציבו במקום x את המספרים הנתונים וחשבו
5
1 pt
כתוב ביטוי לתשלום עבור נסיעה של X ק"מ
6
1 pt
כמה ישלם מר גלבוע אם הוא נסע 12 ק"מ ?
7
1 pt
גברת חרמון נוסעת לעבודה מרחק של 16 ק"מ מביתה. יש לה בארנק 60
שקלים. האם יספיק לה הכסף למונית ?
8
1 pt
מר דניאלי שילם עבור הנסיעה 37 שקלים. מה היה מרחק הנסיעה שלו?
9
1 pt
כתוב ביטוי ללא סוגריים השווים לביטוי הנתון
10
1 pt
כיצד קוראים לזוג הצלעות EG ו KN ?
Functionalized Placeholder
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
11
1 pt
כיצד קוראים לזוג הקודקודים N ו- E ?
12
1 pt
כיצד קוראים לזוג הקודקודים K ו- E ?
13
1 pt
כיצד קוראים לזוג הצלעות EN ו- KN ?
14
1 pt
מהם האלכסונים במרובע EGKN ?
15
1 pt
רשום ביטוי אלגברי להיקף המלבן
16
1 pt
מצאו את אורכי הצלעות של המלבן
17
1 pt
פתור תרגיל
18
1 pt
פתור תרגיל
19
1 pt
פתור תרגיל
20
1 pt
פתור תרגיל
21
1 pt
הוסף סימן יחס מתאים: > , < או =
22
1 pt
כתוב תרגיל חיבור שמתאים לחישוב טמפרטורה ופתרו
Add to my formatives list