Library
Public
Team Premium
Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
HAVO 5 - H1 - P2 - Hoofdvraag
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Vincent Kobus
| 4 Questions
Note from the author:
Economische globalisering - Hoofdvraag par. 1.2 HAVO5
1
3 pts
Welke 3 van de onderstaande ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de economische globalisering?
De groei van de welvaart in de wereld sinds 1980.
De toename van de vrijhandel
De verdere opdeling van de productieketen van goederen
Gebieden worden steeds hechter verbonden
Het principe van 'think global, act local'
Toename van het internationale toerisme
2
3 pts
MNO's zijn belangrijke aanjagers van de economische globalisering. Delen van bedrijven worden uitgeschoven naar de (semi)periferie. Daarvoor zijn kostenoverwegingen (productie) en afzetoverwegingen (verkoop). Welke 3 redenen horen bij de afzetoverwegingen?
De door de lokale markt geproduceerde goederen zijn van slechtere kwaliteit
De lonen zijn 10 jeer lager dan in de wersterse landen
De koopkracht van de bevolking neemt snel toe
De productie is zo sterk gestandaardiseerd dat nauwelijks vakkennis nodig is
In de EPZ is de belastingdruk erg laag
Er ontstaat een rijkere middenklasse
3
2 pts
Leg uit wat de cartoon te maken heeft met economische globalisering.

4
2 pts
De productieketen wordt binnen MNO's steeds verder opgedeeld. Dat heeft invloed op de wereldhandel. NBekijk de grafiek. In welk jaar waren de vervoersstromen groter, in 2010 of 2013? Leg je keuze uit.

Add to my formatives list