Uitbreiding ODD in het onderwijs
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Kelvin Krams
| 5 Questions
Deze formative is een ondersteuning voor de presentatie over ODD en de casestudy. Op deze pagina vind je aanvullende informatie over het onderwerp, tips en af en toe een vraag. Ik zal aangeven wanneer je bepaalde vragen mag invullen zodat je niets hoeft te missen van de presentatie.
Aanvullende informatie bij de dia: Wat is ODD?
ODD begint vaak al op jonge leeftijd. Peuters worden snel driftig als ze hun zin niet krijgen en weten niet goed hoe zij zich moeten uitten. In het geval van ODD gebeurd dit vaker dan normaal. Peuters verzetten zich tegen ouders, verzorgers, leraren en elk ander vorm van gezag. Op jonge leeftijd denken veel ouders/verzorgers dat het met de leeftijd te maken heeft. Dit kunnen echter al de eerste signalen zijn van ODD.

ODD is erg moeilijk te diagnostiseren omdat er vaak sprake is van een mengelmoes aan stoornissen. Vaak hebben mensen met ODD ook last van ADHD en/of autisme. Specialisten wijzen de kenmerken van ODD nog te vaak toe aan een van deze andere stoornissen.

Aanvullende informatie bij de dia: Wat is CD?
Lijkt enorm veel op ODD alleen gebruiken mensen met CD vaak fysiek geweld. Mensen met ODD kunnen, mits een goede behandeling ook CD ontwikkelen. Om dit te voorkomen moet de gehele omgeving actief bijdragen in het tegen gaan hiervan. Hierover later meer.
1
1
Welke van deze kenmerken is typerend voor ODD? (Let op, meerdere antwoorden mogelijk)
Persoon is vaak erg wraakzuchtig
Persoon doet aan pesten en/of bedreigen
Persoon heeft vaak ruzie met als doel mensen te ergeren
Persoon ziet zichzelf niet als schuldige
2
1
Welke van de twee stoornissen ontwikkeld zich vaak pas op latere leeftijd?

Dit is de vestiging van het Nova College waarin ik werkzaam ben. Een klein, oud gebouw wat voorheen een klooster was. We bieden onderdak aan ongeveer 300 studenten in drie verschillende leerrichtingen allemaal op MBO 1 niveau. Het gebouw staat in het centrum van Haarlem.
Hierboven zien jullie het kwalificatiedossier van de opleiding MBO entree assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. De opleiding duurt één jaar. Daarna probeert het Nova College zoveel mogelijk studenten door te laten stromen naar niveau 2. Als dit niet lukt helpen wij de studenten uitstromen naar werk.
Vraag bij dia 8: De groeps en school context

3
1
Een van de maatregelen die het Nova College heeft genomen met deze student is het afschaffen van het BPV traject. Dit is gedaan omdat de student moet wennen aan de school setting en erg onzeker is in sociale situaties. Wat vind jij van deze maatregel? Wat zijn de voor- en nadelen van deze maatregel ?

Aanvullende informatie bij de dia: Oorzaak, behandeling en prognose
Hieronder zie je een foto van de chromosomen van de mens. Elk mens heeft 22 paar chromosomen en een geslachtsbepalende chromosoom. De theorie stelt dat de oorzaak zou kunnen liggen bij een defect aan chromosoom 2 en19
Zoals gezegd wordt er in een enkel geval een psychostimulantia voorgeschreven genaamd Risperidon. Zowel de medische sector als het onderwijs staat hier echter niet om te springen. Dit komt met name om de bijwerkingen die het medicijn met zich meebrengt. Deze zijn hieronder te vinden:
Aanvullende informatie bij de dia: De invloed van de theorie
Aangezien de student over een klein half jaar klaar is met zijn opleiding buigen wij ons op het Nova College nu al over het uitstromen van deze student. Als team hebben wij het ontzettend moeilijk met het kiezen van de juiste optie. De resultaten van deze student vallen over het algemeen niet tegen. De student mist natuurlijk wel een stuk praktijk ervaring in de vorm van een BPV traject. Ook het sociale contact met de medestudenten en af en toe met de docenten is niet optimaal. De afgelopen weken zijn er tijdens meerdere team vergaderingen de volgende opties uitgekomen:

- Uistromen naar werk
- Uitstromen naar een individueel traject
- Doorstroming naar niveau 2

4
1
Kijkend naar de bovenstaande informatie in combinatie met de Successen en tegenvallers welke van de bovenstaande uitstroom opties zou jij aanraden? Waarom juist deze? Welke risico's kleven hier aan?

Aanvullende informatie bij de dia: Aanbevelingen
Deze laatste dia van de presentatie geven een aantal aanbevelingen voor deze student. Deze komen deels van mijzelf en deels vanuit het team binnen het Nova College (SLB'er, docenten, trajectcoach en SMW). Naast deze aanbevelingen zijn er nog een aantal maatregelen genomen voor deze student aan het begin van dit jaar. Deze zijn eerder benoemd in de presentatie. Hieronder nog een korte opsomming van alle genomen maatregelen en aanbevelingen:

Genomen maatregelen:
- Student heeft de eerste twee uur geen les.
- Student volgt geen BPV traject.
- Student mag zelf aangeven wanneer hij tien minuten het lokaal wilt verlaten omdat hij een escalatie aan voelt komen.
- Student reflecteerd elke twee weken met de SLB'er over de gang van zaken. SLB'er communiceert dit vervolgens door aan de rest van het team
- Studenten zijn op de hoogte van de stoornis van deze student.

Aanbevelingen naar aanleiding van de casestudy:
- Student moet gedurende het gehele jaar hetzelfde rooster draaien.
- Student moeten in de praktijk opdrachten krijgen die aansluiten op zijn niveau en niet aansluiten op het curriculum van de opleiding.
- Buiten het reflecteren elke twee weken moet er ook gekeken worden naar de grenzen van de student. In plaats van terugkijken dus juist vooruit kijken.
- Student heeft eerder aangegeven bij zijn vader geen therapie te willen. Misschien kan iemand binnen het team van de school hem toch overtuigen ook met het oog op de toekomst.
5
1
Na het bestuderen van de genomen maatregelen en aanbevelingen. Kies tenminste één van deze waar je het mee eens bent en waarom, kies er vervolgens één waar je het totaal niet mee eens bent en vertel ook hier waarom.

Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.