MITOZE UN MEJOZE
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Anna Pierhurovica
| 15 Questions
Note from the author:
review on mitosis and meiosis
Šeit ir daži jautājumi paškontrolei par šūnu dzīves ciklu, mitozes un mejozes atškirībām un kopīgajām īpašībām.
1
1
Amitozes būtība
tieša šūnu dalīšanās bez DNS replikācijas (kopēšanas)
tieša šūnu dalīšanas ar DNS replikāciju
tieša šūnu dalīšanās divos secīgos ciklos
2
1
Kurš no ŠDC (šūnu dzīves cikla) posmiem ir visgarākais?
mitoze
interfāze
G1
G2
S
3
1
Genotipa butība:
organisma hromosomu kopums
organisma ārējo un iekšējo pazīmju kopums
organisma gēnu kopums
viena gēna tips
4
1
Gēna būtība:
DNS (vai RNS) pavediena posms
Hromosomas posms
histonu kopums
šūnas kodola daļa
5
1
Mitotiskās dalīšanās gala iznākums:
divas ģenētiski gandrīz identiskas meitšūnas
četras ģenētiski identiskas meitšūnas
divas meitšūnas ar identisku hromosomu skaitu
četras meitšūnas ar samazinātu hromosomu skaitu uz 1/2
6
1
Mitozes fāze, kurā DNS pavedieni kondensējas hromosomās (atbilde - mazajiem burtiem)
7
1
Puse no hromosomas (viena no divām "rokām"): atbilde - mazajiem burtiem
8
1
Mitoze un mejoze notiek viena veida šūnās
True
False
9
1
Mejoze notiek divos secīgos (aka viens otram sekojošos) posmos
True
False
10
1
Kādēļ mejotisko dalīšanos sauc par reduktīvu?
tiek reducēts (aka samazināts) hromosomu skaits
tiek reducēts dalīšanās laiks
tiek reducēts meitšūnu skaits
tiek reducēts centrosomu daudzums
11
1

zoom_in
Kura mitozes fāze attēlota? (mazajiem burtiem)
12
1

zoom_in
Attēlā = anafāze:
True
False
13
1

zoom_in
Kura mitozes fāze redzama?
profāze
metafāze
anafāze
telofāze
14
1

zoom_in
Kura fāze attēlota?
profāze
metafāze
anafāze
telofāze
GALVENAIS PAR MITOZES UN MEJOZES ATŠĶIRĪBĀM:
1. MITOZE = 1 CIKLS, BET MEJOZE = 2 CIKLI

2. MITOZES PROFĀZĒ KONDENSĒTĀS HROMOSOMAS IR ATSEVIŠĶAS; MEJOZES PROFĀZĒ I = SAVIENOJAS PĀROS!!! TIEŠI TĀPĒC ,KA IR SAVIENOJUŠĀS, PASTĀV IESPĒJA, KA TĀS NOSACĪTI SAPLŪDĪS KOPĀ UN APMAINĪSIES VIENA AR OTRAS FRAGMENTIEM, ATTIECĪGI TĀS VAIRS NEBŪS IDENTISKAS. ŠO PARĀDĪBU SAUC PAR KRUSTMIJU VAI KROSINGOVERU!

3. MITOZES METAFĀZĒ HROMOSOMAS TIEK NOVIETOTAS ŠŪNAS VIDUSDAĻĀ, BET MEJOZES METAFĀZĒ I HROMOSOMU PĀRI (!!!) TIEK SASTĀDĪTI VIDUSDAĻĀ.

4. MITOZES ANAFĀZĒ SAVĀ STARPĀ TIEK ATDALĪTAS HROMATĪDAS (aka hromosomu puses) , BET MEJOZES ANAFĀZĒ I TIEK ATDALĪTAS HROMOSOMAS (!!!) VIENA NO OTRAS.

5. MITOZES TELOFĀZĒ HROMATĪDAS TIEK ATTĪTAS NO KONDENSĒTĀS FORMAS DNS PAVEDIENOS, TIEK PABEIGTA ŠŪNU DALĪŠANĀS, SĀKAS INTERFĀZE UN DNS REPLIKĀCIJA LĪDZ NĀKAMAJAI MITOZEI. MEJOZĒ - HROMOSOMAS PĀRVĒRŠAS ATPAKAĻ DNS PAVEDIENOS, SĀKAS INTERFĀZE ,BET NENOTIEK DNS REPLIKĀCIJA!!! TĀLAKĀ DALĪŠANA NOTIKS NO JAU ESOŠAJĀM HROMOSOMĀM MEJOZES II CIKLĀ.
6. MEJOZES II CIKLĀ PROCESS IR ANALOGS (aka salīdzināms) MITOZEI - DNS PAVEDIENS TIEK KONDENSĒTS HROMOSOMĀS, TĀS TIEK NOVIETOTAS ŠŪNAS VIDUSDAĻĀ, KATRA HROMATĪDA TIEK ATDALĪTA UZ SAVU ŠŪNAS POLU.

7. MITOZE = NO VIENAS ŠŪNAS (46 HR) TIEK IZVEIDOTAS DIVAS (46HR). MEJOZE = NO VIENAS ŠŪNAS (46 HR) TIEK IZVEIDOTAS ČETRAS (23HR).

8. MITOZE NOTIEK VISĀS SOMATISKAJĀS (aka ķermeņa) ŠŪNĀS. MEJOZE = TIKAI UN VIENĪGI DZIMUMŠŪNĀS!!!
15
1
Parādi, kā tu izproti hromosomu krustmiju! Kāda tam varētu būt praktiska jēga?
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.