Speech groep 3 (les 1)
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Erp Klouwen
| 4 Questions
Note from the author:
klr
1
0
Beschrijf hieronder wat je precies leren wil.
2
0
Bestudeer hoofdstuk 3 uit de module. Welke retorische middelen zijn gemakkelijk in te zetten bij je speech?
Drieslag
Repetitio
Anafoor
Beeldspraak
Chiasme
Retorische vraag
Paradox
Antithese
Eufemisme
Enumeratio
Hyperbool
Bekijk het onderstaande filmpje. Noteer de retorische middelen die je voorbij hoort komen.
Lees daarna bijlage 2 ter controle.
3
0
Bestudeer hoofdstuk 4 uit de module (blz. 11 en verder). Welke twee van de onderstaande tips kan jij goed gebruiken?
Wat heb je te zeggen?
Zorg voor een duidelijke verhaallijn.
Geef kleur aan je woorden.
Houd contact met je publiek.
Laat je persoonlijke overtuiging horen/zien.
Last van zenuwen.
Bekijk de onderstaande toespraak van Dhr. Van Uhm.
Functionalized Placeholder
4
4
0
Wat valt op aan de teskt?
Functionalized Placeholder
Bestudeer de theorie van hoofdstuk 5.
Zie onder anderen het onderstaande filmpjes met een slechte afsluiter. (eerste filmpje betreft Jolanda Sap, het tweede filmpje toon Jeb Bush) Zie ook bijlage 7 voor een toelichting.
Oefening Presenteren
a) Je bereidt thuis een korte presentatie (van 2 minuten) voor over een persoon waar je enthousiast over bent, bijvoorbeeld een bekende artiest(e) of een persoon om een straat naar te vernoemen. Probeer anderen ervan te overtuigen dat deze persoon zo belangrijk is dat de straat deze naam krijgt.
b) Om de beurt houd je deze presentatie. Geef vooraf aan waar je op beoordeeld wilt worden. De andere leerlingen geven feedback met behulp van de tips.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.